Pengantar Penerbit Tafsir Ibnu Kathir

8 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Pengantar Penerbit

Pustaka Imam Asy-Syafi’i

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita pun berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan kejelekan amal-amal kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yangberhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

Tafsiirul Qur’aanil ‘Azhiim atau yang lebih dikenal dengan Tafsiir lbnu Katsir adilah kitab tafsir yang paling tersohor di dunia Islam. Ketersohorannya itu didukung oleh beberapa faktor berikut ini:

  1. Kepakaran penulisnya. Iaitu, al-Hafizh ‘Imaduddin Abul Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, salah seorang ulama yang mahir di berbagai bidang ilmu agama di abad VIII H. Di antara bidang yang ditekuninya adalah tafsir al-Qur’an. Beliau juga bergelar al-Hafizh, iaitu seorang ahli hadits yang hafal beribu-ribu teks hadits Nabi. Di samping itu, beliau juga seorang penulis produktif yang telah banyak menghasilkan karya-karya tulis ilmiah agama, di antaranya yang cukup monumental adalah kitab yang berjudul al-Bidaayah wan Nihaayah.
  2. Metode penulisan tafsir. Iaitu, dengan mengambil metode penulisan tafsir bil ma’tsur, sebuah metode penulisan tafsir yang diakui valid, shahih, tepat, dan lurus karena menyandarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur-an kepada landasan yangkuat dan valid, yaitu penafsiran al-Qur-an dengan al-Qur-an, penafsiran al-Qur-an dengan hadits, serta penafsiran al-Qur-an dengan pendapat para ulama tafsir Salafush Shalih dari kalangan para Sahabat dan Tabi’in. Selain itu, tafsir ini juga ditopang dengan iimu-ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya yang lazim digunakan dalam penafsiran ayat al-Qur-an al-Karim.
  3. Pemahaman penulis yang lurus, terutama dalam masalah ‘aqidah. Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan mengikuti manhaj Salafush Shalih dalam beragama, baik itu dalam masalah ‘aqidah, ibadah, maupun akhlak. Kesimpulan seperti itu dapat dibuktikan melalui hasil karyanyayangbanyak, termasuk di dalamnya Tafsiir Ibnu Katsir ini.
  4. Keumuman dan kemurnian tafsir. Tafsir ini murni kitab tafsir yang hanya menjelaskan maksud firman Allah dan bersifat umum, tidak menitikberatkan pada salah satu bidang penafsiran saja. Pendekatan tafsir seperti ini merupakan langkah terdekat untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya yang mulia.
  5. Validitas tafsirnya. Yaitu, jenis tafsir bil rna’tsur yang membuat kitab tafsir ini menjadi rujukan bagi hampir semua kitab tafsir yang ada dan dikaji oleh hampir semua kalangan ummat Islam di seluruh dunia, dari masa ke masa.

Menimbang keistimewaan dan kepopularan tafsir di atas dan demi memperluas manfaatnya bagi kaum Muslimin serta memperkenalkan mereka kepada tafsir yang bermutu, maka kami memilih untuk menerjemahkan tafsir Lubaabut Tafsiir miin Ibnu Katsir, yaitu kitab tafsir yang merupakan ringkasan dan tahqiq dari Tafsiir lbnu Katsir. Ringkasan tafsir ini disusun oleh yang mulia Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, seorang ulama Timur Tengah. Beliau telah menghabiskan waktu selama 3 tahun, disertai dengan kerja keras siang dan malam dalam meneliti dan menelaah tafsir ini, sehingga menghasilkan ringkasan tafsir yang sangat bermutu dengan bahasa yang singkat tetapi padat makna.

Terjemahan tafsir ini sangat dibutuhkan kaum Muslimin, terutama bagi mereka yang ingin memahami kandungan al-Qur-an dengan baik dan benar serta menghindari hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang tidak dapat dijadikan hujjah. Buku tafsir ini terdiri dari 10 jilid dan yang ada di tangan anda adalah jilid pertama.

Semoga upaya ini mendapat ridha Allah serta menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi penulis, penerjemah, penerbit, dan semua pihak yang terkait, yakni pada hari yang tiada berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.

Semoga shalawat dan salam selalu Allah curahkan kepada NabiNya Muhammad kepada keluarga serta seluruh Sahabatnya sampai hari Kiamat.

Jakarta, Rabi’ul Akhir

1429 H

April 2008 M

Penerbit

Pustaka Imam asy-Syafi’i

dipetik Tafsir Ibn Katsir jilid pertama.

Harga Jualan : RM 700.00 (10 jilid)

Diskaun 15%

Harga Selepas Diskaun : RM 630.00

Kos bungkusan dan penghantaran : PERCUMA untuk Semenanjung Malaysia

Untuk maklumat detil tulis emel kepada kami di riduankhairi.enterprise@gmail.com


Tagged: ,

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Pengantar Penerbit Tafsir Ibnu Kathir at Kitab Tafsir Muktabar.

meta

%d bloggers like this: