Bacaan Tafsir oleh Muhammad Asri Sobrie

26 Oktober 2010 § 2 Komen


Kitab tafsir yang paling baik

Tafsir yang paling baik dicadangkan oleh para masyaikh rahimahullah ialah Tafsir Ibnu Kathir. Kebanyakan dari mereka mencadangkan begitu, kerana mudah, ringkas (dalam pentafsiran). Namun begitu Tafsir Ibnu Kathir ini panjang dan banyak (jilidnya).

Syaikh Muhammad bin Khali hafizahullah mencadangkan juga ringkasan tsir Ibnu Kathir, Umdah at-Tafasir karangan Syeikh Ahmad Syakir. Itu kitab tafsir yang baik.

Dan juga tafsir-tafsri ahli sunnah seperti Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Ibnu jarir At-Tobari, Tafsir Adhwaul Bayan fi Tafsirir Qur’an bin Qur’an (karangan) Asy-Syanqiti dan Tafsir As-Sa’di. Ini tafsir-tasri yang baik dibaca dan mengikut manhaj ahlus sunnah wal jama’ah.

Adapun tafsir-tafsir selain itu kita katakan boleh diambil istifadah (manfaat) seperti Tafsir Al-Qurtubi dan beberapa tafsir lagi, boleh diambil manfaat cuma ada beberapa kesalahan dalam bab akidah seperti mentakwilkan beberapa sifat Allah. Maka itu kita jauhi.

Adapun tafsir-tafsir mutakhir yang tidak bermanfaat, maka tidak perlu ambil (baca) langsung. Seperti tafsir-tafsir bil rakyi (menggunakan logik akal) semata-mata yang tidak ada dasar Al-Qur’an dan hadith. Terutama Tafsir Fi Zilalil Qur’an. Saya tidak setuju kerana, apabila anak-anak muda membaca Fi Zilalil Qur’an, Syed Qutb kata “masyarakat hari ini jahiliun musyrik“. Dia kata semura orang kafir, kecuali orang yang baca Fi Zilalil Qur’an. Ini (akan mendatangkan) masalah, lebih dijauhi supaya tidak terjebak di dalam bid’ah.

Syed Qutb mudah-mudahan Allah ampunkan beliau, beliau salah (dalam bab ini). Tapi kita pula yang hidup dan belajar, janganlah buat salah juga.

Pesan Imam Asy-Syafi’i

16 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Pesan Imam Asy-Syafi’i kepada Penuntut Ilmu

Barangsiapa yang belajar Al-Qur’an, maka harga dirinya menjadi mulia.

Barangsiapa yang belajar fiqh, maka menjadi cerdik daya nalarnya.

Barangsiapa yang belajar ilmu bahasa, maka tabiatnya menjadi lunak.

Barangsiapa yang belajar imu matematik, maka akan banyak ra’yi(pendapat logik)nya.

Barangsiapa yang menulis hadith, maka hujjahnya menjadi kuat.

Barangsiapa yang tidak menjaga dirinya, maka tidak bermanfaat ilmunya.

(Al-Manjmu’ Syarah Al-Muhdzib, dipetik dari The Mystery Of The Quran Secret Power)

Komentar Imam Syaukani, Imam As-Suyuti dan Ibn Uthaimin

13 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah -beliau juga menulis tafsir (ed. Fathul Qadir)- mengatakan bahwa Tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir terbaik, jika tidak bisa dikatakan sebagai tafsir terbaik, dari kitab-kitab tafsir yang ada. Al-Imam As-Suyuthi rahimahullah menilai tafsirnya menakjubkan, belum ada ulama yang menandinginya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Al-‘Ilmu menganjurkan penuntut ilmu membaca Tafsir Al Qur’anil ‘Azhim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir.

Bacaan Tafsir oleh Syaikh Uthaimin

7 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


“Kitab-kitab Tafsir

1. Kitab Tafsir al-Qur’an al-Azhim, karya Ibnu Kathir. Ini adalah kitab yang bagus dalam masalah tafsir dengan athar (riwayat), bermanfaat dan aman, tetapi kandungan i’rab dan balagahnya sedikit.

2. Kitab Taysirul Karim Rahman fi Tafsir Kalam Manan, karya Syaikh Abdurrhman as-Sa’di. Ini adalah kitab yang bagus, mudah dan aman. Saya nasihatkan untuk dibaca.

3. Kitab Muqaddimah Syaikhul Islam fi Tafsir dan ini adalah Muqaddimah yang penting dan bagus (dalam ilmu tafsir).

4. Kitab Adhwa’ul Bayan, karya al-‘Allamah Muhammad asy-Syinqithi. Ini adalah kitab yang memadukan antara hadith, fiqih, tafsir dan usul fiqih.”

petikan dari buku Panduan Lengkap Menuntu Ilmu, Muhammad Shalih al-Uthaimin. Terjemahan oleh Abu Haidhar As-Sundawy. Terbitan Pustaka Ibnu Katsir (1999)

Bacaan Tafsir Al-Qur’an oleh Syaikh Muhammad Soleh Al-Munajjid

7 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Syaikh Muhammad Soleh Al-Munajid merupakan sarjana Islam kontemporeri yang disegani. Beliau merupakan anak murid kepada beberapa tokoh ilmuwan yang dihormati seperti bekas Mufti Arab Saudi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullan bin Baz, Syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin dan beberapa nama tokoh yang lain.

Dalam sebuah buku, beliau mencadangkan beberapa kitab tafsir sebagai buku wajib dan asas yang perlu ada di perpustakaan setiap rumah orang Islam. Senarai seperti berikut :

 1. Tafsir Ibnu Kathir terjemahan oleh Pustaka Imam as-Syafi’i, Jakarta
 2. Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa’di atau dikenali sebagai Tafsir As-Sa’di. Terjemahan oleh Pustaka Sahifa, Jakarta
 3. Zubdat at-Tafsir : al-Asyqar
 4. Badai’i at-Tafsir : Ibn Qayyim
 5. Usul Tafsir : Ibn Uthaymeen. Terjemahan oleh Jahabersa, Johor Bahru
 6. Lamahat fi Ulum al-Qur’an : Muhammad Sabbagh

Baca lagi di encikbaca.

Bacaan Tafsir Oleh A’idh Abdullah Al-Qarni

7 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Antara karya kitab tafsir yang dicadangkan oleh Al-Qarni termasuklah (dipetik dari buku terjemahan A’idh Abdullah Al-Qarni betajuk Aku, Buku dan Cinta, gambar):

 1. Tafsir Jamiul Bayan : Ibn Jarir At-Tobari (224 – 310H) diterjemahkan Pustaka Azzam, Indonesia
 2. Tafsir Ibn Kathir (701 – 774H) diterjemahkan Pustaka Imam Syafie, Indonesia
 3. Mukhtasarat Tafsir Ibn Kathir : Nasib ar-Rifa’i
 4. Tafsir Al-Qurtubi (671H),  diterjemahkan Pustaka Azzam, Indonesia
 5. Tafsir Al-Kasysyaf : Zamakhsyari (467 – 538H)
 6. Tafsir Mafatihul Ghaib : Fakhruddin Ar-Razi (545 – 606H)
 7. Fathul Qadir : As-Syaukani (1173 – 1250 H) diterjemahkan Pustaka Azzam, Indonesia
 8. Tafsir Adhwa al Bayan : Muhammad al-Amin al-Syanqhaiti diterjemahkan Pustaka Azzam, Indonesia

Baca lagi di encikbaca.

Dr. A’idh Abdullah Al-Qarni merupakan pengarang buku motivasi ‘best seller’ bertajuk “Jangan Bersedih”. Buku ini sudah diterjemah ke dalam beberapa bahasa utama dunia termasuk Bahasa Melayu, Indonesia dan Inggeris. Edisi Bahasa Melayunya sahaja diterjemah oleh beberapa penerbit sekaligus.

Where Am I?

You are currently browsing the Senarai Bacaan category at Kitab Tafsir Muktabar.